Umre nedir?

Hac zamanı olan beş günden, Arefe ve Kurban Bayramının dört gününden başka senenin her günü ihram ile Kabeyi ziyaretle Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek (gidip-gelmek). Umre yapana Mu’temir adı verilir. Umre ibadettir. Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir. Umre için Kabe-i muazzama yedi defa tavaf edilir. Her defasında Hacer-i esved selamlanır. Daha sonra sa’y edilir. Sa’yden sonra saç kazımak veya kesmekle Umre ibadeti tamamlanmış olur. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. hac için ihram giyilen mikat denilen yerler Umre için de aynıdır. Ancak Mekke-i mükerremede kalanlar harem bölgesi dışına çıkarak Hil denilen bölgede Ci’rane ve Tev’in mevkilerinde ihrama girerler. Umrede, Hacda olduğu gibi Arafat ve Müzdelife vakfeleri ve cemreler (şeytan taşlamalar) yoktur. (Bkz. Hac)

Son eklenenler